Rookmelders vanaf juli 2022 verplicht in bestaande gebouwen.

Wat betekent dit voor jou?

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 22 februari 2020 een voorgenomen wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gepubliceerd. De wijzigingen betreffen onder andere een aantal verbeteringen ten bate van de brandveiligheid. Zo is bijvoorbeeld aangegeven rookmelders te gaan verplichten voor bestaande bouw. Dit zou dus betekenen dat met ingang van 1 juli 2022 rookmelders in bestaande gebouwen geplaatst dienen te zijn! 

Wetgeving_rookmelders_2022

Wat betekent deze wetswijziging voor u?

Deze voorgenomen wetswijziging betekent een goede verbetering voor de brandveiligheid in Nederland. Daarnaast heeft het ook een flinke impact op het beleid, de bedrijfsvoering en het budget van bijvoorbeeld woningcorporaties in Nederland maar ook welke verplichting heeft u als bewoner?

1 juli 2022 lijkt nog erg ver weg, toch komt dit sneller dichterbij dan je denkt! Helemaal gezien vanuit het proces rondom de wetgeving en het beleid. Het is dus van belang om je hier nu al in te verdiepen!

Dat is dan ook gelijk best lastig omdat nog niet alles volledig besloten is. Zo zien we dat de huidige voorstellen minder ver gaan dan de wetgeving voor nieuwbouw. Ook zien we dat verschillende partijen, zoals de landelijke veiligheidsregio’s, hier nu een mening over vormen. De kern van deze wetswijziging blijft bij alle partijen hetzelfde: het verbeteren van de brandveiligheid in Nederland.


Korte opsomming van de wijzigingen 

Wanneer het voorstel op 1 juli 2022 wettelijk van kracht wordt zijn de belangrijkste wijzigingen: 


Waarom deze wetswijziging?

In 2019 zijn 103.657 woningbranden(*) gemeld, hiervan zijn er 38 met een fatale afloop geregistreerd. Bij slechts één op de vijf van de gevallen was er een goed werkende rookmelder aanwezig(**). Omdat het in Nederland nu nog niet verplicht is om in woningen die voor 2003 gebouwd zijn een rookmelder op te hangen wordt er dus druk gewerkt aan een wetswijziging om rookmelders te verplichten. Dit om onder andere de aantallen woningbranden naar beneden te brengen.

Enkele bronnen:      

Artikel Ei-electronics
Federatie Veilig Nederland

*                Jaaroverzicht woningbranden 2019; Federatie Veilig Nederland
**             het aantal is mogelijk hoger omdat niet alle woningbranden geregistreerd zijn.