Veel ouderen slachtoffer bij brand!


Uit tellingen van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is naar voren gekomen dat er in 2013 zeer spijtig 52 personen zijn omgekomen door brand in een gebouw. Van dit aantal kwamen er 45 personen om het leven door brand in een woning. 7 personen kwamen om door een brand in een loods, bedrijfspand of windmolen.

Het aantal van 52 doden wijkt niet af van het gemiddelde aantal doden door brand in gebouwen over de periode 2001 t/m 2012 (52), maar is nog steeds een stijging ten opzichte van de periode 2009 t/m 2012 (43).

Lees meer